faktoring pieniadze od reki

Zostaw tutaj fakturę. Oddzwonię i przedstawię warunki najdalej jutro!

Poszukujesz alternatywnego źródła finansowania?

Chcesz się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami z wypłacalnością twoich klientów?
Ważna jest dla Ciebie możliwość zaoferowania swoim klientom atrakcyjnych i elastycznych warunków płatności?

Faktoring niepełny (z regresem)

Jest najkorzystniejszą i najbardziej popularną formą faktoringu dla przedsiębiorców posiadających stałych i zaufanych klientów, wobec których stosuje się wydłużony termin płatności. Jest to forma najszybsza, niewymagająca szczególnych zabezpieczeń.

Natychmiast, po przekazaniu nam faktury otrzymasz gotówkę w wysokości 90% wartości twoich faktur. Pozostałą część, pomniejszoną o nasze wynagrodzenie przekażemy w momencie, kiedy uzyskamy płatność od kontrahenta.

Jednak ryzyko niewypłacalności pozostaje ciągle po stronie faktoranta – w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci za daną fakturę faktorant zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej mu zaliczki.

Faktoring pełny (bez regresu)

Jest rozszerzeniem faktoringu niepełnego o przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora – czyli naszą firmę. W razie, gdy płatnik nie dokona ostatecznej zapłaty za przekazaną nam fakturę, zwrot zaliczki przez faktoranta nie jest wymagany.

Czyli po dostarczeniu nam faktury przekazujemy naszemu klientowi należności w ustalonej wysokości, a wypłacalnością kontrahenta nasz klient już nie musi się martwić.

Faktoring odwrotny

W związku z wyborem tego rodzaju faktoringu twoje zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przez dostawców zostaną zapłacone przez nas. Powstanie należność wobec naszej firmy, którą spłacisz w dogodnym dla Ciebie terminie.

Taki faktoring może okazać się dla niektórych przedsiębiorców bezpłatny, najczęściej w sytuacji, gdy współpracują z dostawcami, którzy udzielają skonta za terminową wpłatę – może ona pokryć nawet całość kosztów usługi.

W ramach każdego rodzaju faktoringu dodatkowo zapewniamy:

  • analizę każdego kontrahenta,
  • ciągły monitoring płatności kontrahentów,
  • kontrolę nad terminowością, w razie jej braku szybką reakcję,
  • obsługę księgową przekazanych należności,
  • bieżące informowanie o stanie rozliczeń.

Mamy rozwiązanie!

Faktoring jest coraz bardziej powszechną formą finansowania przedsiębiorców, pozwala na zapewnienie stałego dopływu gotówki, a co za tym idzie utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nie obniża on zdolności finansowej, co jest ważne w sytuacji, gdy firma chce w niedalekiej przyszłości się rozwijać i inwestować.

Dzięki takiemu sposobowi finansowania będziesz mógł zaproponować swoim klientom dłuższy termin płatności i korzystniejsze warunki współpracy, otrzymasz szybki zastrzyk gotówki, nie będziesz musiał się martwić nieterminowym regulowaniem płatności przez swoich kontrahentów. Przy tym wszystkim twoja płynność finansowa nie zostanie zaburzona.

Ekspresowo otrzymasz gotówkę. Po bezpłatnej analizie wiarygodności finansowej, podpisaniu umowy, dostarczeniu nam faktur, w ciągu 24 godzin, bez zbędnych formalności przekażemy Ci pieniądze.