Windykacja

Skuteczna windykacja niezapłaconych faktur VAT na prostych zasadach.

By 5 maja, 2019 13 kwietnia, 2023 No Comments
Windykacja

Głównym przedmiotem naszej działalności jest skuteczna windykacja nierozliczonych z Waszymi kontrahentami faktur VAT. Podczas pierwszego spotkania czy rozmowy telefonicznej z naszymi Klientami, często pojawiają się pytania na temat zasad współpracy z naszą Kancelarią.

W poniższym artykule postanowiłem w kilku punktach opisać warunki na jakich podejmujemy się działań windykacyjnych.

Po pierwsze, działamy na zlecenie wierzyciela. Każdorazowo po zapoznaniu się przez naszego pracownika z przedmiotem sprawy (analiza posiadanych dokumentów) przygotowujemy zlecenie windykacji dotyczące poszczególnego dłużnika. Klientom, którzy regularnie przekazują nam swoje faktury do windykacji proponujemy umowy ramowe dzięki którym uproszczony zostaje proces wszczęcia postępowania windykacyjnego. Nadmienić tu należy, iż działając na zlecenie nie cedujecie na nas swoich wierzytelności, dzięki czemu przez cały czas macie kontrolę nad waszą wierzytelnością, a decyzje dotyczące akceptacji proponowanych przez dłużników harmonogramów spłaty podejmujecie sami.

Po drugie, rachunek bankowy na który dłużnik spłaca wierzytelność to rachunek należący do naszych Klientów. Bezpośrednie wpłaty na wasze konto sprawiają, że szybciej możecie korzystać z odzyskanych przez nas pieniędzy.

Po trzecie, czas trwania każdorazowego zlecenia wynosi jeden miesiąc. Naszym zdaniem okres 30 dni jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznych i efektywnych czynności. Jest to czas, który pozwala nam na skompletowanie dokumentacji w przedmiotowej sprawie, a dłużnikowi umożliwia całkowitą spłatę zadłużenia.

Po czwarte, nie pobieramy od Was żadnych opłat z góry. Zapis taki znajduje się w każdym naszym zleceniu. Wszelkie czynności takie jak: prowadzenie korespondencji z dłużnikiem, kontakt telefoniczny, prowadzenie czynności terenowych leżą po naszej stronie. Nasze wynagrodzenie to prowizja naliczana od każdej odzyskanej od dłużnika kwoty. Prowizja uzależniona jest od dwóch czynników: wartości faktury VAT – im większa kwota, tym mniejszy procent, oraz czasu jaki upłynął od terminu płatności faktury. Im szybciej przekażecie nam swoje wierzytelności do windykacji, tym mniejszy procent naszej prowizji będę mógł zaproponować. Takie podejście do tematu powoduje, iż nasze zaangażowanie w każdą prowadzoną sprawę jest wysokie, co znacznie zwiększa skuteczność windykacji. Dla was oznacza to tyle, że zapłacicie nam wynagrodzenie tylko i wyłącznie w przypadku skutecznie odzyskanych pieniędzy.

Dzięki tym prostym i sprawdzonym zasadom, grono naszych Klientów regularnie się powiększa. Jeżeli macie jakieś pytanie związane z windykacją faktur VAT lub chcielibyście rozpocząć proces windykacji, wystarczy, że do nas napiszecie lub zadzwonicie. Resztą zajmiemy się my.

Zadzwoń już teraz!533 337 614